Hlavní stránka
Hlavní stránka
Informace o ST systému
Soubory ke stažení
Ceník
Kontakt
Přihlášení

Zapomenuté heslo
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Vítejte na stránkách Softtrio.cz
Verze - verze V.02 , V.03
Pátek, 03. červenec 2009
 
  17.6.2010
OR32Win-V.02-03 řeší kromě nových postupů rozpočtování zabezpečení kontinuity a vazby na nové vybavení PC a stará zadání rozpočtů ST-systému. Proto v krátké době proveďte aktualizaci (upgrade) ST-sysstému, abyste nebyli zaskočeni nedostatečnou funkčností programu. Proto objednejte nebo zavolejte na SoftTrio a rádi Vás navštívíme a provedeme aktualizaci ST-systému u Vás.
 
 • !   Změna  Sazeb DPH  !!!
 • V programu OR32Win se změna sazeb DPH provádi v Okně režií volbou
 • /Základny/Seznam normativních režií/var R00  doubleKlik/  pro nové rozpočty,
 • v otevřeném rozpočtu se změna sazeb DPH provádi volbou
 • /Nastav/Globalní parametry zadání.../  a přepsat původní sazby novými .

 • NABÍZÍME !
 • Na dobu jednoho  měsíce instalujeme na pracovišti zájemce ostrou verzi pro celý ST SYSTÉM včetně normativní základny všech prací HSV, PSV a montážních ceníků a všech uživatelských příruček
 • během této doby je možné na konkrétních zakázkách poznat nabízený systém
 • instalace časově omezené ostré verze včetně seznámení se systémem v délce cca tří hodin je bez úhrady
 
Nová cenová úroveň URS 2010/2
Pátek, 03. červenec 2009
13.07.2010
Zákazníci - uživatelé ST-systému,

obdrželi jsme od ÚRS Praha, a.s. informace o nové cenové úrovni 2010/2. Informace a podrobnosti o NZ 2010/2 najdete na www.urspraha.cz, nebo telefonicky na Ing. Balgar František 603521602, Ing. Krejčí Oldřich 603501043 !

Stálí uživatelé budou informováni elektronickou poštou nebo písemnou formou.

 
 
INFORMACE od SoftTria
Úterý, 16. prosinec 2008

12.02.2009

Vážení zákazníci,

Úrs Praha a.s. rozšířil svoje služby o vydání CERTIFIKÁTU k CÚ 2009/1-2. V případě zájmu o vydání tohoto certifikátu kontaktujte nás .

Za firmu SoftTrio Ostrava  Ing. Oldřich Krejčí a Ing. František Balgar.

 


 

 

 
Charakteristika ST systému
Čtvrtek, 03. leden 2008

Základem systému je zadání rozpočtu stavby složené z ceníkových položek (NZ), nebo konstrukčních prvků (KP),  KP je možné tvořit z ceníkových položek NZ

 • ze zadání je možné získat informace v různé podrobnosti a to v závislosti na zvoleném způsobu zadávání
 • systém je modulový, je možné vytvořit skladbu modulů podle požadavku každého uživatele
 • ke každé zakázce z jednoho zadání je možné získat různé ceny pouze změnou parametrů:
 • směrná cena
  • je to cena, kterou lze také získat ručním zpracováním položkového rozpočtu podle tiskem vydaných ceníků stavebních prací
  • lze získat představu o maximální ceně přijatelné pro investora
 • minimální firemní cena
  • pro výpočet této ceny se respektují všechny konkrétní podmínky zakázky, které ovlivňují její cenu (ceny materiálů, mzdy, stroje, režie a zisk)
  • vše je možné upřesňovat pro každou zakázku detailně

porovnání obou výše uvedených cen

 • výpočet ceny zakázky s cenou materiálu nebo bez ceny materiálů (získá se pevná a pohyblivá část ceny zakázky)
 • ceny stavebních prací - položek je možné upravovat individuálně nebo pomocí koeficientů
 • z jednoho zadání se získá rozpočet a současně i výrobní kalkulace
 • zvláštní pozornost je nutné věnovat firemní režii, které ovlivňuje výši vypočtené ceny:
 • je možné volit základnu pro výpočet režie (zadáním kalkulačního vzorce)
 • je možné zadat a stále měnit 99 variant firemních režií
 • režii je možné zadat celkovou nebo rozdělenou na správní a výrobní
 • režii je možné zadat pro celý objekt nebo detailně pro každý rozpočtový oddíl a řemeslo individuálně

je možné používat modul pro výpočet výměr, který umožňuje mimo vlastní výpočet tvořit bloky ze zadaných výměrnic a ty později používat kdekoliv ve stejném nebo v jiném zadání

 • ke každému zadání je možné zadat libovolné množství přirážek
 • je možné označovat jednotlivé položky nebo oddíly zadání a provádět pro tyto části samostatné výpočty v požadovaných cenách (využití pro subdodávky)
 • před výpočtem vlastního rozpočtu se provádí výpočet limitek materiálů, povolání a strojů, které je možné před každým výpočtem aktualizovat na konkrétní podmínky realizované zakázky
 • změny v zadání, u kterékoliv položky v zadání rozpočtu je možné změnit jakýkoliv údaj převzatý z NZ, nebo tuto položku o cokoliv rozšířit. Všechny tyto změny platí pouze pro opravovanou položku ve zpracovávaném rozpočtu. V NZ stále zůstává položka v původním tvaru
 • číselník specifikací přiřazuje k položkám specifikace, které se u této položky používají. Výpočet množství těchto specifikací již zajišťuje počítač
 • lze zadat firemní mzdové sazby detailně až na zakázky
 • na základě požadavku potřebných hrubých mezd pro plánované období lze zpracovat předúkolové listy a k nim i odpovídající limitky materiálů
 • výrobní faktura se používá pro sledování, odpisování a vyhodnocení prací, které se provádějí formou čerpání záloh od investora na zakázku
 • odbytová faktura zpracovává soupis provedených prací jako přílohu k faktuře, výpočet hrubých mezd podle norem a firemních sazeb, nebo podle podílu na fakturací, oceněnou limitku materiálů, eviduje množství provedené práce a veškeré vícepráce na zakázce
 
Základní parametry ST systému
Čtvrtek, 03. leden 2008

Nabízíme IHNED k dodání programové vybavení na počítače pro:

 • stavební firmy, projektanty, investory


Požadavky na výpočetní techniku:

 • Standardní PC s operačním systémem Windows 98 a vyšší,
 • 100 MB disková kapacita, libovolná tiskárna
 • možnost práce v síti

vstupy a výstupy v Excelu

ZAKOUPENÁ normativní základna

 • SoftTrio zajišťuje dodání vybrané normativní základny (NZ) včetně obnovy směrných cen 2x ročně
 • tvar NZ je určena pro  rozpočty i kalkulace staveb


FIREMNÍ normativní základna

 • každý uživatel si může postupně vytvářet svoji NZ
 • je možné kombinovat při jednom výpočtu zakoupenou NZ s firemní
 
Další služby
Čtvrtek, 03. leden 2008
 • školení verze V.02
 • inovace (legislativní změny, požadavky uživatelů)
 • nabídka nových verzí
 • dvouletá záruka
 • stálý rozvoj a rozšiřování systému
 • stálý kontakt s uživateli